2. 6. 2017

Očakávať

Dnes je deň, kedy vravím dovidenia a vitaj. Seba, jedine seba vítam. Akosi úprimne, s poklonou a sama sebe aj klobúkom zamávam, pred sebou ukloním sa. Lebo nemôžem inak. Som jediná, ktorá od seba nič nečaká...Dnes nie, dnes nečakám nič. Dnes je ten deň, kedy len klobúk pri seba položím a ako námorník vydám sa na šíre more. More, kde búrlivo vládnu emócie.
Nie nečakám od seba nič...Iba ak....

Kiež by to vedeli aj ostatní. Nič nechcieť, nič očakávať. Trochu som tušila, že nie som úplne vhodný človek medzi ľudí, pretože chovám sa neisto a vždy mi viac záležalo na tom, ako sa cítia ostatní, než na tom ako sa cítim ja. Trikrát premýšľam, čo poviem a ak to vôbec aj poviem, ešte pár dní si to všetko v hlave premieľam a hodnotím. A potom sa stane to, že zabúdam na seba, že akosi seba zastrčím do toho najposlednejšieho šuplíka a vravím si "nie, nie nesmieš byť sebecká, predsa iní sú na tom horšie, inak, pusti ich pred seba do radu na radosť..."
Akosi lámem sa v základoch a uvažujem, či je to až tak prirodzené u mňa, alebo som sa to rokmi nejak naučila. Pýtať sa, zisťovať a nič nečakať.
Napríklad Bumpkin odo mňa očakáva iné návrhy. Dokola ten istý problém, tri roky dokola počúvam o tom, ako to nie je dobré, ako sa to robí inak, ako on si to predstavuje, ako tie pomyslené nitky majú ísť iným smerom. Ja ten smer nevidím, vidím iba svoje dve ruky kresliť od rána do večera s chuťou i bez nej. Klienti odo mňa očakávajú iné návrhy, návrhy, ktoré ani neexistujú, šplháme sa na horu, ktorá je sklená a často sa stane, že im je úplne jedno, že čerpám zázraky z ich úplne obyčajnej duše. Že v nich hľadám magické príbehy a pritom žijú obyčajný život ako ja. Nie sú to víly ani nezachraňujú túto planétu, a dokola  hľadáme niečo, čo nevidím, necítim, lebo to neexistuje. Taká je proste pravda. Ľudia očakávajú, že presne viem, ako sa cítia. Ona to isto vie, však ona to pochopí.
Dnes sa mi chce chápať. Dnes mi je to úplne jedno, chcem sa schovať pred všetkými očakávaniam, vydať sa na more s veľkým klobúkom.
Vietor fúka priaznivým smerom. Ďaleko, blízko k sebe, obyčajne bez toho, že niekoho očakávania nenaplním....

PS: šatičky domáce, veľa nepovedia a ku kreslenkám stačia


2 komentáre: