Lucia Santay Hudecová
IČO: 52915905
DIČ:1082986256
predávajúci nie je platca DPH

so sídlom: Družstevná 601/35, 92207 Veľké Kostoľany
Na tejto adrese sa nenachádza kamenná predajňa/prevádzka

kontaktné údaje:
email: bumpkinova@gmail.com